Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktet dhe dokumentet e Kongresit të 26-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Stamboll 2016”.

Nr. Dekretit 13611
Tiranë, më 10.05.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META