Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2020 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 6 mbi tregtinë e shërbimeve të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Europës Qendrore”.

Nr. Dekretit 11473
Tiranë, më 30.04.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META