Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 46/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2018 “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.

Nr. Dekretit 10861
Tiranë, më 02.08.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META