Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 45/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 45/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 45/2022 “Për ratifikimin e konventës së Këshillit të Europës “Për aksesin në dokumente zyrtare”.

Nr. Dekretit 13610
Tiranë, më 10.05.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META