Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 51/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 51/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 51/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit, nr. 16, datë 17.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””.

Nr. Dekretit 11481
Tiranë, më 08.05.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META