Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 45/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 45/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 45/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”. Nr. Dekretit 10848 Tiranë, më 26.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>