Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 42/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 42/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 42/2018 “Për ratifikimin e memorandumit të qëllimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për instalimin dhe përdorimin e Sistemit për Krahasimin dhe Vlerësimin e Sigurt të Identifikimit Personal (PISCES)”. Nr. Dekretit 10845 Tiranë, më 26.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>