Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 40/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 40/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

  

Shpalljen e ligjit nr. 40/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Arabisë Saudite për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal në lidhje me tatimin mbi të ardhurat dhe kapitalin”.

 

Nr. Dekretit 11221

Tiranë, më 11.07.2019

                                     

PRESIDENTI I REPUBLIKËS 

                                      ILIR META