Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 39/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 39/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 

Shpalljen e ligjit nr. 39/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Arabisë Saudite, për shërbimet ajrore”.

 

Nr. Dekretit 11220

Tiranë, më 11.07.2019

 

                                      PRESIDENTI I REPUBLIKËS

 

                                       ILIR META