Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 38/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 38/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 38/2018 “Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar”.

Nr. Dekretit 10842
Tiranë, më 26.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META