Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 37/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 37/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

Nr. Dekretit 13605
Tiranë, më 06.05.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META