Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 35/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 35/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 35/2018 “Për pagesën e detyrimeve të prapambetura në favor të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)”.

Nr. Dekretit 10820
Tiranë, më 28.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META