Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 34/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 34/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 34/2021 “Për ndryshimin e emërtimit të njësisë së qeverisjes vendore nga “Bashkia Ura Vajgurore” në “Bashkia Dimal””.

Nr. Dekretit 12 067
Tiranë, më 01.04.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META