Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 34/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 34/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 34/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative të markave tregtare””.

Nr. Dekretit 10815
Tiranë, më 25.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META