Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 33/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 33/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 33/2021 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 12 056
Tiranë, më 29.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META