Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 33/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 33/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 33/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për disenjot industriale””.

Nr. Dekretit 10814
Tiranë, më 25.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META