Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 32/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 32/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 32/2018 “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”.

Nr. Dekretit 10813 Tiranë, më 14.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>