Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 31/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 31/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 31/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së partneritetit, tregtisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut”.

Nr. Dekretit 12016
Tiranë, më 11.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META