Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 30/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 30/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 30/2018 “Për pranimin e skedulit CXLVI të zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë”. Nr. Dekretit 10808 Tiranë, më 08.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>