Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 29/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 29/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 29/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e pjesshme të zgjeruar për rrugët kulturore, miratuar me rezolutën CM/RES (2013) 66”.

Nr. Dekretit 13555
Tiranë, më 13.04.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META