Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 29/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 29/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 29/2021 “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e forcave të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut dhe të vendeve partnere të kësaj organizate në stërvitjen e përbashkët “Defender Europe 21”.

Nr. Dekretit 12015
Tiranë, më 11.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META