Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 27/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 27/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 27/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet civile dhe tregtare”.

Nr. Dekretit 13534
Tiranë, më 07.04.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META