Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 25/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 25/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 25/2022 “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”.

Nr. Dekretit 13529
Tiranë, më 29.03.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META