Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 25/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 25/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”.

Nr. Dekretit 11187
Tiranë, më 17.05.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META