Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 24/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 24/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 24/2019, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar”.

Nr. Dekretit 11181
Tiranë, më 25.04.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META