Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 23/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 23/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 23/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Turqisë mbi dhurimin në fushën e shëndetësisë”.

Nr. Dekretit 11989
Tiranë, më 04.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META