Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 23/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 23/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 23/2019, “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 20.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut (UNMISS)””.

Nr. Dekretit 11180 Tiranë, më 25.04.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>