Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 23/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 23/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 23/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10247, datë 4.3.2010 “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve””. Nr. Dekretit 10788 Tiranë, më 18.05.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>