Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 22/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 22/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 22/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Europa Krijuese (2021-2027)”.

Nr. Dekretit 13520
Tiranë, më 28.03.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META