Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 22/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 22/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 22/2021 “Për miratimin e shtesës të kontratës “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike” ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit të Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve””.

Nr. Dekretit 11988
Tiranë, më 04.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META