Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 22/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 22/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 22/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 103/2016 “Për akuakulturën””.

Nr. Dekretit 11176 Tiranë, më 19.04.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>