Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 20/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Organizatën Hidrografike Ndërkombëtare”.

Nr. Dekretit 13511
Tiranë, më 16.03.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META