Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 20/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11987
Tiranë, më 04.03.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META