Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 20/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 20/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension”. Nr. Dekretit 10772 Tiranë, më 23.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>