Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 19/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 19/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 19/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për Kontrollin e Dëmit nga Sistemet për Mbrojtjen Antivegjetative në Anije (anti-fouling), 2001”.

Nr. Dekretit 13510
Tiranë, më 16.03.2022

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META