Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 19/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 19/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 19/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Europian për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014-2020”. Nr. Dekretit 10771 Tiranë, më 23.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>