Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 18/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 18/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 18/2018 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore”. Nr. Dekretit 10770 Tiranë, më 23.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>