Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 17/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 17/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”.

Nr. Dekretit 10769 Tiranë, më 23.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

       ]]>