Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 155/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 155/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 155/2020 “Për ndryshimet klimatike”.

Nr. Dekretit 11893
Tiranë, më 05.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META