Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 154/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 154/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 154/2020 “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare”.

Nr. Dekretit 11910
Tiranë, më 08.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META