Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 15/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 15/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 15/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9867, datë 31.1.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10768
Tiranë, më 23.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META