Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 14/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 14/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 14/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për mbrojtjen shoqërore”.
Nr. Dekretit 10759
Tiranë, më 11.04.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META