Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 142/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 142/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 142/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11881
Tiranë, më 23.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META