Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 139/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 139/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 139/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për projektin bashki të forta”.

Nr. Dekretit 11864
Tiranë, më 09.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META