Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 134/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 134/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 134/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe Aleancës GAVI, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat Covid-19 (Covax Facility).

Nr. Dekretit 11822
Tiranë, më 10.11.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META