Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 131/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 131/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 131/2020 “Për ratifikimin e marrëveshjes për mbështetje teknike ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s për realizimin e projekteve të Kuçovës, të financuara nga programi i investimeve të NATO-s për sigurinë, vitet 2019-2022”.

Nr. Dekretit 11810
Tiranë, më 04.11.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META