Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 13/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 13/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 13/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Europën Juglindore për shkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-së, daktiloskopike dhe të të dhënave të regjistrimit të automjeteve dhe marrëveshjes së saj zbatuese”.

Nr. Dekretit 11143
Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META