Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 121/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 121/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 121/2021 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me vendosjen e kufizimeve të importit të kategorive të materialeve arkeologjike dhe etnologjike të Shqipërisë”.

Nr. Dekretit 13389
Tiranë, më 17.12.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META