Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 121/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 121/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 121/2020 “Për ratifikimin e memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me bashkëpunimin për përdorimin e informacioneve për udhëtarët”.

Nr. Dekretit 11793
Tiranë, më 19.10.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META