Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 1/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 1/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 1/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992, “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10719
Tiranë, më 06.02.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META